ลงทะเบียน

ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor

วันที่: 22/7/2562 - 24/7/2562
สถานที่: โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาฯ
ราคา: 7,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18/12/2561 ถึงวันที่ 12/7/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก