ลงทะเบียน

ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor

วันที่: 18/9/2562 - 20/9/2562
สถานที่: โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถนนราชดำริ
ราคา: 7,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19/12/2561 ถึงวันที่ 9/9/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก