ลงทะเบียน

IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor Transition Training Course (Module 1&2) (IRCA/9150) (IRCA Reg. No. A17924 & A17925)

วันที่: 15/8/2562 - 16/8/2562
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 13,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20/12/2561 ถึงวันที่ 31/7/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก