ลงทะเบียน

IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor Transition Training Course - Module 2 (IRCA/14150_V1 7/15) (IRCA Reg. No. A18060)

วันที่: 15/11/2562
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 9,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21/12/2561 ถึงวันที่ 1/11/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก