ลงทะเบียน

FSPCA Preventive Controls for Human Food

วันที่: 18/11/2562 - 20/11/2562
สถานที่: โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ราคา: 15,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8/1/2562 ถึงวันที่ 17/10/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก