ลงทะเบียน

ISO/IEC 17025:2017 Internal Auditor

วันที่: 7/11/2562 - 8/11/2562
สถานที่: โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถนนราชดำริ
ราคา: 7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21/12/2561 ถึงวันที่ 1/11/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก