ลงทะเบียน

ISO 22301 Internal Auditor

วันที่: 6/8/2562 - 7/8/2562
สถานที่: โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ราคา: 9,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3/6/2562 ถึงวันที่ 31/7/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก