ลงทะเบียน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Transition to ISO 22000:2018 ฟรี!!! (รับจำนวนจำกัด)

วันที่: 10/5/2562
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11/4/2562 ถึงวันที่ 8/5/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณศรัณยา บุญโอภาส, คุณพัทธ์  กุศลานนท์

โทรศัพท์ 02-6171727 ต่อ 312, 321

Email: saranya@masci.or.th, pat@masci.or.th


กลับสู่หน้าหลัก