ลงทะเบียน

หลักสูตร Risk Management in ISO/IEC 17025:2017

วันที่: 11/5/2562
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11/4/2562 ถึงวันที่ 7/5/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่

ฝ่ายบริการเทคนิค  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

คุณกุลธิดา ยอดมาลี, คุณรัชดา ลับไพรี

โทร.       02 617 1727 ต่อ 807, 805

โทรสาร.  02 617 1703

Email     qsd@masci.or.th


กลับสู่หน้าหลัก