ลงทะเบียน

IRCA Certified ISO 45001:2018 Auditor Migration OHSMS Training Course - Module 2 (IRCA PT251 Course Specification) (IRCA Reg. No.1928)

วันที่: 21/9/2563
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 9,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6/12/2562 ถึงวันที่ 4/9/2563 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก