ลงทะเบียน

ISO 22000:2018 Introduction and Internal Auditor

วันที่: 27/9/2564 - 29/9/2564
สถานที่: ปิดรับสมัคร ZOOM Cloud Meeting
ราคา: 5,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21/12/2563 ถึงวันที่ 15/9/2564 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก