ลงทะเบียน

หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว

วันที่: 15/8/2565 - 17/8/2565
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 9,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11/11/2564 ถึงวันที่ 3/8/2565 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก