ลงทะเบียน

ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor

วันที่: 20/11/2566 - 22/11/2566
สถานที่: ปิดรับสมัคร โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาฯ
ราคา: 9,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4/11/2565 ถึงวันที่ 13/11/2566 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก