ลงทะเบียน

CQI and IRCA Certified ISO 45001:2018 OHSMS Lead Auditor Training (PR357 Course Specification) [ATP No: 01180438, Course Reg No:2477]

วันที่: 18/9/2566 - 22/9/2566
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 28,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26/1/2566 ถึงวันที่ 7/9/2566 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก