ลงทะเบียน

พัฒนาความรู้ด้าน ISO 18295-1 เพื่อมาตรฐานคุณภาพการบริการ Call Center

วันที่: 21/9/2566 - 22/9/2566
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6/6/2566 ถึงวันที่ 11/9/2566 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก