ลงทะเบียน

ISO 14001:2015 Introduction and Internal Auditor

วันที่: 24/6/2567 - 26/6/2567
สถานที่: โกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ
ราคา: 9,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16/11/2566 ถึงวันที่ 18/6/2567 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก