ลงทะเบียน

ISO 14064-1:2018 Greenhouse Gases — Part 1: Specification with Guidance at The Organization Level for Quantification and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Removals

วันที่: 13/5/2567 - 14/5/2567
สถานที่: โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาฯ
ราคา: 8,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17/11/2566 ถึงวันที่ 8/5/2567 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก