ลงทะเบียน

ISO 14064-2:2019 Greenhouse Gases — Part 2: Specification with Guidance at The Project Level for Quantification, Monitoring and Reporting of Greenhouse Gas Emission Reductions or Removal Enhancements

วันที่: 4/6/2567 - 5/6/2567
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 8,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17/11/2566 ถึงวันที่ 15/5/2567 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก