ลงทะเบียน

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ

วันที่: 10/6/2567 - 14/6/2567
สถานที่: โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 7/6/2567 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก