ลงทะเบียน

ISO 22301 Implementation

วันที่: 11/9/2562 - 12/9/2562
สถานที่: โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
ราคา: 9,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/7/2562 ถึงวันที่ 30/8/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก