ลงทะเบียน

IRCA Certified ISO 45001:2018 Lead Auditor OHSMS Training Course (IRCA PR357 Course Specification) (IRCA Reg. No.1929)

วันที่: 30/3/2563 - 3/4/2563
สถานที่: ยังไม่ระบุ
ราคา: 28,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3/12/2562 ถึงวันที่ 16/3/2563 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก