ลงทะเบียน

CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg.No.18126)

วันที่: 17/5/2564 - 21/5/2564
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 28,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16/12/2563 ถึงวันที่ 28/4/2564 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก