ลงทะเบียน

GHPs (Codex) /HACCP (Codex) Introduction and Internal Auditor

วันที่: 26/10/2564 - 28/10/2564
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 7,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18/12/2563 ถึงวันที่ 14/10/2564 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก