ลงทะเบียน

CQI and IRCA CERTIFIED ISO 9001:2015 QMS LEAD AUDITOR TRAINING (PR328 Course Specification) (Course Reg No: 18126)

วันที่: 5/9/2565 - 9/9/2565
สถานที่: ปิดรับสมัคร
ราคา: 28,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15/11/2564 ถึงวันที่ 25/8/2565 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก