ลงทะเบียน

ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor

วันที่: 26/9/2565 - 28/9/2565
สถานที่: ปิดรับสมัคร โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
ราคา: 7,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15/11/2564 ถึงวันที่ 15/9/2565 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก