ลงทะเบียน

Introduction to ISO/IEC 17020 (Inspection Body)

วันที่: 24/6/2567 - 25/6/2567
สถานที่: โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
ราคา: 7,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 21/6/2567 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก