ลงทะเบียน

IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/14153) (IRCA Reg. No. A18127)

วันที่: 18/3/2562 - 22/3/2562
สถานที่: โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาฯ
ราคา: 27,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21/12/2561 ถึงวันที่ 28/2/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก