ลงทะเบียน

ISO 45001:2018 Introduction and Internal Auditor

วันที่: 20/3/2562 - 22/3/2562
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน รัชดาฯ
ราคา: 7,500 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26/12/2561 ถึงวันที่ 15/3/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก