ลงทะเบียน

IRCA Certified ISO 45001:2018 Lead Auditor OHSMS Training Course (IRCA PR357 Course Specification) (IRCA Reg. No.1929)

วันที่: 1/7/2562 - 5/7/2562
สถานที่: โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาฯ
ราคา: 27,000 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

การอบรมนี้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากมีผู้อบรมเต็มจำนวน หรือ ไม่อยู่ในช่วงที่เปิดรับสมัคร
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27/12/2561 ถึงวันที่ 6/6/2562 )
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่สถาบันฯ


กลับสู่หน้าหลัก